JAK ZAMONTOWAĆ PROFILE TERMOIZOLACYJNE JF TECHNOLOGIE:

Przed przystąpieniem do montażu należy zaopatrzyć się w :

  • Klej poliuretanowy w aerozolu do XPS lub zaprawę klejową; 
  • ołówek;
  • nóż do cięcia styropianu EPS/styroduru XPS
Kleje i zaprawy dobieramy zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi, z przeznaczeniem do bezpiecznego stosowania z materiałem ściany oraz materiałem podwaliny/ciepłego parapetu (XPS). Powinien to być wysokiej jakości bezrozpuszczalnikowy produkt, zarówno w postaci niskoprężnej klejo-piany jak i produktów w tzw. kiszce.
 

 

8 kroków montażu elementów termoizolacyjnych.

Krok 1

Przygotowanie otworu okiennego

Wypoziomowana, oczyszczona bez ubytków i luźnego materiału powierzchnia jest gotowa do zamontowania profili termoizolacyjnych. W przypadku montażu w temperaturach ujemnych należy zwrócić uwagę, by powierzchnia podłoża nie była oszroniona.

Krok 2

Przygotowanie elementu termoizolacyjnego

Kształtki występują w długości 1,20-1,26m (+/-0,02m). W przypadku mniejszych otworów okiennych lub drzwiowych, należy dociąć profil średnio o 0,5 – 1,00 cm, by uzyskać luzy na uszczelnieniu. Przerwy dylatacyjne zapewniają prawidłowe osadzenie elementów podczas zachodzenia zjawiska rozszerzalności cieplnej. Większe otwory wymagają zastosowania dwóch (lub więcej) odcinków elementów, które przygotowujemy na wymiar wcześniej, pamiętając o luzach na uszczelnienie.

Krok 3

Wyznaczanie miejsca montażu elementu termoizolacyjnego

Przygotowane elementy układamy w otworze okiennym, odpowiednio ustawiając je w stosunku do lica muru, a następnie zaznaczamy na ościeży od wewnątrz linie wzdłuż krawędzi elementu izolacyjnego. Jest to miejsce położenia zaprawy klejowej lub kleju poliuretanowego w aerozolu (przeznaczonego do bezpiecznego klejenia polistyrenu ekstrudowanego XPS). W przypadku dwóch lub więcej elementów bardzo ważne jest zachowanie linii montowanych elementów tak, aby na miejscu styku nie było żadnych przesunięć.

Krok 4

Przyklejanie elementu termoizolacyjnego

Nanosimy klej na mur np. w kształt prostokąta, pamiętając aby ścieżka zewnętrzna kleju była prowadzona maksymalnie blisko krawędzi muru. Następnie tym samym klejem wypełniamy specjalnie przygotowane nacięcia (rowki) na spodzie elementu termoizolacyjnego. Tak przygotowany parapet nakładamy na ościeże, dosuwamy do ściany i dociskamy tak, aby profil znalazł się we wcześniej wyznaczonym przez nas miejscu na murze. Czynność powtarzamy przy kolejnych elementach, sprawdzając zachowany poziom.

W przypadku montażu elementu izolacyjnego na zaprawę klejową z worka, nanosimy przygotowaną zaprawę (zgodnie z wytycznymi producenta) na całą powierzchnię ościeża.

Krok 5

Uszczelnienie połączenia pomiędzy elementem termoizolacyjnym a ścianą

Do szczeliny powstałej pomiędzy elementem a ścianą należy zaaplikować klejo-uszczelniacz. Ta czynność musi być wykonana starannie i z uwagą, aby luz między ścianą a elementem termoizolacyjnym był całkowicie wypełniony materiałem. Nadmiar kolejo-uszczelniacza usuwamy.

Krok 6

Uszczelnianie połączeń między elementami izolacyjnymi

W przypadku konieczności połączenia dwóch lub więcej elementów należy uszczelnić miejsca styku przy pomocy kleju tak, by uzyskać szczelność i zniwelować możliwość przedmuchów w tym miejscu. W tym celu należy pokryć doczołową powierzchnię elementu klejem , następnie położyć w miejsce wbudowania i mocno dosunąć do leżącego elementu

Krok 7

Uszczelnianie styku połączenia między elementem izolacyjnym a ramą okienną

Nakładamy (wklejamy) uszczelkę piankową (taśmę PE) dołączoną do zestawu JF Technologie, którą aplikujemy z zachowaniem ciągłości odcinka. Opcjonalnie pokrywamy górną część elementu izolacyjnego klejem w specjalnie do tego przygotowanym rowku (V). Czynność wzmacnia połączenie ościeżnicy z elementem termoizolacyjnym.

Krok 8

Montaż okna

Przygotowaną ramę okienną wstawiamy w otwór okienny i dociskamy tak, aby nastąpiło wskoczenie zaczepów ramy w zamki (zaczepy) elementu termoizolacyjnego.

WAŻNE UWAGI:

1. Do montażu profili termoizolacyjnych XPS nie stosujemy pian pistoletowych rozprężnych do montażu okien.

2. W okresie wysokich temperatur – nie przykrywać elementów z polistyrenu XPS. Przy dłuższym okresie oczekiwania na montaż parapetów zewnętrznych (powyżej 30 dni) – należy pokryć powierzchnię elementu termoizolacyjnego narażonego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych preparatem gruntującym stosowanym pod tynki. Można wykorzystać też odpowiednio rozwodniony klej do styropianu lub do siatki elewacyjnej.

3. Zgodnie z wytycznymi producenta surowca, XPS powinien być stosowany w przedziale temperatur od -50 do +75C. Gdy skala temperatur przekroczy dolną lub górną granicę, XPS może się zniekształcić, ulec degradacji zewnętrznej. Powyższe zjawiska nie wpłynął na wartości użytkowe produktu.

4. Nie należy wyjmować ramy okiennej po zamontowaniu jej na elemencie izolacyjnym, gdyż może dojść do uszkodzenia zamków (zaczepów).