JF Technologie

Profil termoizolacyjny pod próg drzwi wejściowych

podwalina pod próg wikęd

podwalina pod próg
CIEPŁY PRÓG DRZWI WEJŚCIOWYCH

polistyren ekstrudowany

jednorodna struktura

wytrzymałość
obciążeniowa

do 360 kg/mb

izolacja cieplna
i wilgotnościowa

niezmienna w czasie

Podwalina XPS pod progi drzwi wejściowych zapobiegnie powstawaniu mostka termicznego i wilgotnościowego pomiędzy progiem a fundamentem. Wypełni tzw. zimną przestrzeń zapobiegając przemarzaniu progu i powstawaniu zagrzybień na podłodze czy odpadaniu podłogi. 

Wykonany z jednorodnego XPS o zamkniętej strukturze komórkowej zapewnia stworzenie idealnych warunków klimatycznych w obrębie strefy wejściowej niwelując powstające zwykle w tym miejscu mostki termiczne. 

Podwalina XPS precyzyjnie dopasowana do konkretnego progu drzwiowego, zaprojektowana tak, aby szczelnie wypełnić przestrzeń. 

Jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać termoizolację pod każdy próg dostępny na naszym rynku

Pozostałe warianty